Tietosuojan palveluratkaisumme:

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat keväällä 2016 yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR). Asetuksella kumotaan henkilötietodirektiivi, joka on Suomessa pantu täytäntöön henkilötietolailla. Tietosuoja-asetus tulee jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaksi toukokuussa 2018. Tietosuojaan liittyvien asetuksen vaatimusten toteuttaminen ja toiminnan kehittäminen vaatii jokaiselta organisaatiolta toimenpiteitä.

Tarjoamme asiantuntijapalvelun tietosuojan ja tietoturvan nykytila-analyysiin, jossa käydään läpi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja tietoturvan nykytila. Nykytila-analyysistä laaditaan raportti, jossa on esitetty tietosuojan ja tietoturvan kehitystoimenpiteet. Palveluun sisältyy lisäksi tietosuoja-asetuksen mukainen seuraava mallidokumentaatio:

 • Tietosuojapolitiikka
 • Tietosuojaorganisaatio, -roolit ja -vastuut
 • Tietokortti
 • Tietotilinpäätös
 • Tietosuoja- ja rekisteriseloste
 • Sopimuksen tietosuojaliite
 • Henkilötietojen käsittelyohje
 • Tietosuoja- ja tietoturvapoikkeamiin reagoiminen
 • Tietosuoja- ja tietoturvapoikkeamaraportti
 • Henkilötietojen tietoturvaloukkauksia koskeva ilmoitus
 • Riskienhallinnan vuosisuunnitelma
 • Tietosuojaryhmän pöytäkirja

Palvelun sisältö

 • Tietosuojan ja tietoturvan arviointi yhdessä asiakkaan nimeämän projektityöryhmän kanssa
 • Arviointi tehdään meidän käytössä olevalla riskienhallinohjelmistolla
 • Raportti nykytilasta ja kehitystoimenpiteistä
 • Tietosuojan mallidokumentaation läpikäynti ja työstämisen ohjeistaminen
 • Projektin lopuksi käydään yhdessä läpi työstetty dokumentaatio ja tehdyt toimenpiteet
 • Riskienhallintaohjelmiston käyttöoikeus kolmeksi kuukaudeksi (projektityöryhmä)

Palvelun hinnoittelu

Tarjoamme palvelun 2 000 euron kokonaishinnalla. Riskienhallintaohjelmiston käyttöoikeus sisältyy kolmeksi kuukaudeksi projektityöryhmälle.Jos haluaa pelkästään ottaa käyttöön ohjelmiston, niin tietosuoja-asetuksen työkalun kuukausihinta on 39 euroa/käyttäjä. Mallidokumentaation voi ostaa käyttöön 990 euron hinnalla. Työkalu ja mallidokumentaatio on saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Yhteistyökumppanit:

Hallinnollinen tietosuoja: Ahertava Oy
www.ahertava.fi

Tekninen tietoturva:
Cloud Center Finland Oy
www.cloudcenter.fi