GDPR (Source: Adobe Stock)

Hyvä yhteistyökumppanimme,

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 astuu voimaan 25.5.2018. Tämän GDPR-asetuksen tarkoituksena on parantaa yksilön oikeuksia hallita omia henkilötietojaan ja niiden käsittelyä.

Kumppaninamme tai asiakkaanamme voit edelleen luottaa siihen, että käsittelemme sinun ja asiakkaidesi tietoja luottamuksella ja tietoturvasta huolehtien. Olemme päivittäneet tietosuojakäytäntöämme ja kerromme tässä näistä muutoksista. 

Miten tietosuojakäytäntö nyt uudistuu?

Meille on ensiarvoisen tärkeää kunnioittaa asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme yksityisyyttä ja tietosuojaa. Suomessa noudatetaan EU/ETA-alueen tieto- ja yksityisyydensuojasäädöksiä sekä -direktiivejä. Tietosuojapolitiikkamme perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (EU) 2016/679 ja se kattaa kaikki Avenla Groupin tytäryhtiöt ja joissa konsernilla on osaomistus: Avenla Oy, Cloud Center Finland Oy, Mainostoimisto Helsinki Oy, Realtime Finland Oy, Tasokas Software Oy ja Generics Finland Oy.

Avenla Group on sitoutunut estämään tietojen luvattoman käytön, luovuttamisen ja muun asiattoman käsittelyn. Lisäksi varmistamme teknisin ja organisatorisin ratkaisuin, että tietoja käytetään oikein tietoturvan ja turvallisen käytettävyyden takaamiseksi.

Tietosuojapolitiikka ja muut aiheeseen liittyvät selosteet

Lisätietoja Avenla Groupin tietosuojakäytännöistä löydät seuraavasta linkistä:

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Liitämme myös sopimuksiin tietosuojaliitteen.

 

Kysymyksiä aiheesta varmaan tulee myös jatkossa, joten voit olla yhteydessä meihin lähettämällä viestin osoitteeseen tietosuoja@avenla.fi.

Yhteistyöterveisin,  

Pasi Tolvanen
Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö

044 700 6046
tietosuoja@avenla.fi